taksówka w mieście

Opportunities
are everywhere

... and all you have to do is to make use of them. Effectivness of purchasing activities is a key to success. This is why we support businesses in drawing up optimum sourcing strategies, optimizing costs related to IT investments and providing economic IT solutions

Microsoft Windows Server 2016

Twórz rozwiązania przyszłości w systemie Microsoft Windows Server 2016

Bez względu na strategię rozwoju organizacji Windows Serwer 2016 ułatwi jej realizację - to system operacyjny, który rozwija się wraz z Twoją firmą. Uruchamiaj aplikacje w Windows Serwer 2016 lokalnie lub w chmurze na platformie Azure.

Uruchamiaj istniejące aplikacje w systemie Windows Server 2016 bez wprowadzania zmian. Korzystaj z funkcji zwiększonego bezpieczeństwa i wydajności w sieci szkieletowej.

Połącz zalety kontenerów dzięki Azure Service Fabric i Windows Server, aby zyskać elastyczność biznesową natywnych aplikacji chmurowych. Twórz aplikacje mikrousług, wykorzystując mniej zasobów i zasoby skompresowane. Korzystaj z rozwiązania Service Fabric, aby tworzyć zawsze dostępne, skalowalne i rozproszone aplikacje uruchamiane na platformie Azure, lokalnie lub w obu środowiskach.

Możesz wybierać spośród trzech podstawowych edycji oprogramowania Windows Server, uwzględniając wielkość organizacji, a także wymagania dotyczące wirtualizacji i centrum danych. Następnie sprawdź rozszerzone korzyści z pakietu Software Assurance dla systemu Windows Server, dzięki którym sprawniej przeniesiesz się do chmury hybrydowej.
 

Datacenter

Środowiska centrum danych definiowanego programowo oraz o wysokim stopniu wirtualizacji.

Standard

Środowiska o niskiej gęstości wirtualizacji lub niezwirtualizowane.

Essentials

Małe firmy: do 25 użytkowników i 50 urządzeń.

uploaded/Win2016.jpg
Kontakt

Ngroup Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 61c lok. 304
01-031 Warszawa

Ngroup Sp. z o.o.
Ul. Gałczyńskiego 33B lok.119

05-800 Pruszkówtel: (22) 110 68 49; fax: (22) 827 76 47

Info

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000364885 , REGON: 142589729, NIP: 118-203-92-14
Kapitał Zakładowy 50 000,00 zł
Rachunki Bankowe:
BRE BANK S.A. PLN: PL 57 1140 2017 0000 4102 1226 4547 

BRE BANK S.A. EUR: PL 18 1140 2017 0000 4312 0099 8179 
BRE BANK S.A. USD: PL 46 1140 2017 0000 4512 0150 8282


SWIFT BRE Banku: BREXPLPW