taksówka w mieście

Opportunities
are everywhere

... and all you have to do is to make use of them. Effectivness of purchasing activities is a key to success. This is why we support businesses in drawing up optimum sourcing strategies, optimizing costs related to IT investments and providing economic IT solutions

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

 

 

 

informujemy, że:

 

 

 

1.      Administratorem Danych Osobowych jest NGroup Sp. z o.o., z  siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 61 C lok. 304 , 01-031 Warszawa , NIP 1182039214 , REGON 142589729.

 

2.      Został powołany Inspektor Ochrony Danych. Wszelkie kwestie dotyczące ochrony danych osobowych należy kierować na adres: biuro@ngroup.eu

 

3.      przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych prowadzone będzie w celu realizacji umów głównych zawartych z administratorem danych zgodnie z jego działalnością.

 

4.      przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne dla zrealizowania prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych.

 

5.      zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolna, jednak nie wyrażenie zgody skutkuje brakiem możliwości dalszej współpracy z Administratorem Danych.;

 

6.      każdemu przysługuje prawo do:

 

 

 

  • dostępu do jego danych,

  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

  • przenoszenia danych;

  • wniesienia skargi do organu nadzorczego;

  • bycia zapomnianym uwzględniając przepisy nadrzędne dotyczące obowiązku przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej oraz roszczeń reklamacyjnych;

  • cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych w dowolnym momencie.

 

 

 

1.      dane osobowe nie będą transferowane do państwa trzeciego;

 

2.      dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa;

 

3.      dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa lub do zakończenia współpracy zależnie od charakteru danych;

 

4.      dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

 

 

 

 

 

Kontakt

Ngroup Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 61c lok. 304
01-031 Warszawa

Ngroup Sp. z o.o.
Ul. Gałczyńskiego 33B lok.119

05-800 Pruszkówtel: (22) 110 68 49; fax: (22) 827 76 47

Info

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000364885 , REGON: 142589729, NIP: 118-203-92-14
Kapitał Zakładowy 50 000,00 zł
Rachunki Bankowe:
BRE BANK S.A. PLN: PL 57 1140 2017 0000 4102 1226 4547 

BRE BANK S.A. EUR: PL 18 1140 2017 0000 4312 0099 8179 
BRE BANK S.A. USD: PL 46 1140 2017 0000 4512 0150 8282


SWIFT BRE Banku: BREXPLPW