Skip to content
NGroup Sp. z o.o.

Ngroup Sp. z o.o.

Firma

Informacje

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000364885, REGON: 142589729, NIP: 1182039214
Kapitał Zakładowy 50 000,00 zł

Rachunki Bankowe:
BRE BANK S.A. PLN: PL 57 1140 2017 0000 4102 1226 4547
BRE BANK S.A. EUR: PL 18 1140 2017 0000 4312 0099 8179
BRE BANK S.A. USD: PL 46 1140 2017 0000 4512 0150 8282

SWIFT BRE Banku: BREXPLPW